Supervision af fagpersoner med relationsarbejde

Fagprofessionel supervision

Fagprofessionel supervision henvender sig til pædagoger, socialrådgivere og sundhedsfagligt personale, der arbejder med menneskelig udvikling og trivsel på dag- og døgninstitutioner.

Indhold

Supervisionen kan tage udgangspunkt i faglige, personlige eller samarbejdsmæssige temaer.

  • Professionelle udviklings- og handleplaner, mål og ensartet faglig dokumentation
  • Faglige udfordringer og håndtering af vanskelige situationer
  • Tværfagligt samarbejde, faglig udvikling og vidensdeling i teamet
  • Implementering af faglige tilgange og metoder
  • Samarbejde og kommunikation om arbejdsopgaver
  • Samspillet mellem det professionelle, det personlige og det private
  • Håndtering af høje følelsesmæssige krav og etiske dilemmaer i arbejdet
  • Pårørendesamarbejde

Form

Supervisionen kan både foregå individuelt og i grupper, f.eks. et team på en arbejdsplads.

Log ind formular

Følg Acosti