Annette Hilbert – CV

Jeg etablerede Acosti den 1. februar 2002.

Jeg har mange års erfaring som erhvervspsykolog, både fra jobs i konsulentbranchen og fra jobs som personalechef. Jeg har siden 1990 arbejdet med udvikling af ledere og medarbejdere på alle niveauer i private og offentlige virksomheder.

Jeg er uddannet som psykolog på Københavns Universitet i 1990 og er specialist i arbejds- og organisationspsykologi.

Efteruddannelse

2003 Godkendt som “supervisor i arbejds- og organisationspsykologi” af Dansk Psykolog Forening.
2002 Godkendt som “specialist i arbejds- og organisationspsykologi” af Dansk Psykolog Forening.
2002 Autoriseret som psykolog af Socialministeriet.

Certificeringer

Certificeret i personlighedstest til rekruttering og lederudvikling.
Certificeret i 360 graders lederadfærdsanalyse.

Medlemsskaber

Medlem af Dansk Psykolog Forening.
Medlem af Arbejds- og Organisationspsykologisk Selskab.
Medlem af Kvinfo-ekspertdase.
Medlem af flere professionelle forretningsmæssige netværk og faglige supervisionsgrupper.

Uddannelse

1990 Cand. psych. Københavns Universitet
1983 Folkeskolelærer, Frederiksberg Seminarium

Erfaring som erhvervspsykolog

2002 – Indehaver af Acosti

  • coaching i.f.m. stress, jobsøgning, karriereudvikling og arbejdsglæde.
  • teammøder omkring visioner, fusioner, konflikter og samarbejde.
  • kurser i bl.a kommunikation, præsentation, undervisning, formidling, ledelse, kognitiv psykologi, mindfulness og positiv psykologi.
  • sparring til ejere af mindre virksomheder.
  • supervision af arbejds- og organisationspsykologer.
2023 – 2023 Metakognitiv psykolog i Cektos V/Pia Callesen

  • metakognitiv individuel terapeutisk behandling af mennesker med udfordringer som angst, depression, stress, spiseforstyrrelse, OCD, ADHD, Asperger og borderline.
  • metakognitive gruppeforløb for 14-18 årige med udfordringer omkring selvtillid, selvværd, socialangst, præstationsangst og depression.
  • metakognitive gruppeforløb for voksne med udfordringer som stress, angst og depression.
2018 – 2023 Udviklingskonsulent i Egedal Kommune

  • uddannelsesforløb omkring ”den gode borgerdialog” for socialrådgivere og temaledere.
  • borgerrejser – interviews af forældre til børn, unge og voksne med udviklingshandicap.
  • supervision og undervisning af pædagogisk personale på bosteder for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser som OCD, ADHD, Autisme/Asperger og Skizofreni.
  • planlægge og gennemføre kompetenceudvikling, temadage og lederseminarer.
  • udarbejde politikker og strategier.
  • betjene politiske udvalg og understøtte centerchef, afdelingsleder og teamledere.
2000 – 2002 Human Resource Manager i Plougmann & Vingtoft

  • rekruttering og karriereudvikling.
  • uddannelse og kompetenceudvikling.
1997 – 2000 Chefkonsulent i Kjaer & Kjerulf

  • testning, coaching og personlig rådgivning af ledere, med fokus på personlig udvikling i lederjobbet.
  • ledelse af ledelses- og organisationsudviklingsprojekter i virksomheder bl.a. omkring fusioner, organisationsændringer, teambuilding og værdibaseret ledelse.
  • undervisning på lederkurser i temaer som ledelse og samarbejde, coaching, kommunikation, teambuilding, motivation, trivsel, konflikt-, stress- og krisehåndtering.
1995 – 1997 Uddannelsesleder på LedelsesAkademiet

  • undervise og være censor på 2-årig erhvervsdiplom-lederuddannelse i udviklingsrettet ledelse og kvalitetsledelse (meritgivende til MBA-studiet).
  • ledelse af udviklings- og træningsforløb i virksomheder.
  • afholdelse af lederkurser i emner som ansættelsessamtaler, medarbejderudviklingssamtaler, vanskelige samtaler, præsentationsteknik, mødeledelse og forhandlingsteknik.
1994 – 1997 Tilknyttet Dansk Krisekorps

  • give psykologisk krisehjælp til ledere og medarbejdere i detailhandlen ved røverier og overfald.
1993 – 1995 Uddannelseskonsulent i BUPL

  • udvikling af et 200 timers efteruddannelsesforløb over 35 uger, for ledere og souschefer (meritgivende til Danmarks Pædagogiske Universitet).udvikling og afholdelse af åbne kurser omkring ledelses-, personale- og organisationsudvikling.
  • konsulentbistand omkring udarbejdelse af virksomhedsplaner og strategier samt mål og rammestyring.
1992 – 1993 Personalechef i HK

  • ledelse af løn- og personalekontoret.
  • omstrukturering – fra administrations- til servicekontor.
  • rekruttering af nye medarbejdere.
  • yde konsulentbistand til ledere og medarbejdere omkring arbejdsmæssige problemstillinger.
1990 – 1992 Beskæftigelseskonsulent i Ishøj kommune

  • kortlægning af faglige og personlige udviklingspotentialer.
  • rådgivning omkring uddannelses- og karriereplanlægning.
  • rådgivning i forbindelse med samarbejdsmæssige problemer.
  • udvikling og evaluering af personlighedsudviklende kurser.

Log ind formular

Følg Acosti