Skal du løse konflikter?

 

Har du konflikter med dine medarbejdere?

 • Lever dine medarbejdere ikke op til dine forventninger?
 • Overholder dine medarbejdere ikke deres deadlines?
 • Er I uenige om opgaveløsningen?

Få hjælp til at gå i dialog med dine medarbejdere, så du opnår de ønskede resultater.


Har du konflikter med din chef?

 • Er i uenige om mål og strategier?
 • Har I forskellige holdninger til opgaveløsningen?
 • Har I forskellige prioriteringer i arbejdet?

Få hjælp til at skabe synlighed omkring jeres fælles interesser og behov, så I begge oplever succes.


Har du konflikter med dine kolleger?

 • Er i uenige omkring arbejdsfordelingen?
 • Har I forskellige holdninger til kvaliteten i arbejdet?
 • Overholder dine kolleger ikke jeres fælles aftaler?

Få hjælp til at give konstruktiv feedback, så jeres forskelligheder bliver jeres styrke.


Har du konflikter med dine kunder eller samarbejdspartnere?

 • Får du klager fra dine kunder eller samarbejdspartnere?
 • Stiller dine kunder eller samarbjedspartnere urimelige krav til dig?
 • Er I uenige om kvalitet og pris?

Få¨hjælp til at få afstemt krav og forventninger til hinanden, så I sikrer jeres fremtidige samarbejde.

Jeg har benyttet mig af Annette Hilberts ekspertise i forbindelse med nogle meget komplekse problemstillinger på arbejdspladsen. Annette har i hele forløbet været utrolig inspirerende at arbejde sammen med. Hun har i høj grad været medvirkende til, at jeg har truffet de fornødne beslutninger på et velkvalificeret grundlag, i forhold til min lidt komplicerede jobsituation. Hvis behovet opstår igen, vil jeg ikke tøve med benytte mig af Annette Hilberts meget kompetente rådgivning.

Irene Dalgaard Pedersen

Log ind formular

Følg Acosti