Organisationsudvikling

Hvordan foregår organisationsudviklingen?

Acosti medvirker til at kortlægge virksomhedens udviklings- og uddannelsesbehov. I samarbejde med virksomheden tilrettelægger Acosti målrettede udviklingsplaner og udviklingsprogrammer, der hjælper ledere og medarbejdere til at bruge deres ressourcer på den mest effektive måde.

Udviklingsforløbet kan afvikles for større grupper af ledere eller for alle ansatte i organisationen.

Hvad handler organisationsudvikling om?

Temaerne i forløbet kan handle om visioner, værdier og fusioner:

Visioner

 • Hvad skal vi arbejde hen imod i de næste år?
 • Hvad skal vores mål være?
 • Hvordan når vi vores mål?

Værdier

 • Team-building
 • Værdsættende samtaler
 • Kreativitet
 • Konfliktløsning
 • Stress
 • Kriser

Fusioner

 • Interview- og spørgeteknik
 • Kropssprog
 • Feedback
 • Assertion
 • Vanskelige samtaler
 • Ansættelsessamtaler
 • Forhandlingsteknik
 • Præsentationsteknik

Log ind formular

Følg Acosti