Skal I fusionere?

I et fusionsprojekt arbejder vi med at styrke samarbejdet og kommunikationen i det nye team eller den nye afdeling. I fusionsprocessen tager vi hensyn til de forskellige lokaliteter, referenceforhold og samarbejdsflader, som medarbejdergrupperne kommer fra og sætter derfor fokus på fire perspektiver:

1. Fortids- og nutidsperspektiv
For at kunne indgå i en forandringsproces med 100% åbent sind, kan det være nødvendigt at se tilbage, for at kunne se frem. Det vil sige at tage afsked, lukke ned og sige farvel til det, der har været. På nogle områder kan det være en lettelse, mens det på andre områder kan være en udfordring at erkende, at meget måske bliver ganske anderledes i fremtiden. Samtidig er det også vigtigt, at hver medarbejdergruppe tager stilling til, hvad der skal bringes med fremover.

2. Fagligt perspektiv 
Vi hjælper med at sætte rammen og danne afsættet for gruppens samarbejde fremover:

 • Afdelingens fremtidige hovedopgaver og kerneydelser
 • Afdelingens rolle og udvikling af aktiviteter i de kommende år
 • Udnyttelse af de fysiske rammer i det faglige arbejde
 • Helhedsorienteret og tværfagligt arbejde

3. Individuelt perspektiv
Vi giver den enkelte og gruppen indsigt i de personlige og værdifulde forskelle, som den enkelte i gruppen bidrager med, i forhold til kommunikationen og i samarbejdet:

 • Hvorfra henter du energi og inspiration i det daglige arbejde?
 • Hvordan oplever og bearbejder du information – når du skal løse en opgave?
 • Hvordan bedømmer, opfatter og beslutter du – når du skal træffe et valg?
 • Hvordan indretter og organiserer du dit arbejde – når du skal skabe overblik?

Som udgangspunkt for arbejdet med det individuelle perspektiv anvender vi Jungs type indikator (JTI), som er et veldokumenteret og anerkendt testværktøj.

4. Relationelt perspektiv 
Vi danner grundlaget for konkrete initiativer til nye måder at samarbejde på:

 • Hvordan påvirker vores arbejdsvilkår arbejdsklimaet?
 • Hvornår og hvordan fungerer gruppen allerbedst?
 • Er vi en gruppe eller team?
 • Hvordan er balancen og hvilke styrker og blinde pletter er der i samarbejdet?
 • Hvordan bygger vi relationerne op i praksis?

Den nye historie
Sideløbende med de fire perspektiver arbejder vi med en beskrivelse af den nye historie i gruppen. Formålet er at skabe en fælles identitet og et konkret billede af afdelingens etablering fysisk og organisatorisk.

Individuel coaching
Som afslutning på processen får hver deltager en session coaching i en selvvalgt udfordring eller problemstilling, der relaterer sig den enkeltes bidrag i den videre proces.

Log ind formular

Følg Acosti