Ledelse – på et fælles grundlag

Acosti deltager når organisationsændringer, udvikling af nye forretningsområder eller fusionsplaner skal føres ud i livet. Acosti hjælper virksomheden med at planlægge forandringsprocessen, så der skabes accept og ejerskab, fælles visioner, værdigrundlag samt mål og strategier i hele organisationen.
Fælles visioner
Giver et fælles billede af hvor virksomheden bevæger sig hen og bidrager til at øge motivationen og engagementet. Det sikrer også at alle trækker i samme retning.
Fælles værdigrundlag
Giver en fælles forståelse og accept af værdigrundlaget og medvirker til at skabe mening og give arbejdsglæde i det daglige arbejde.
Fælles mål og strategier
Fastsættelse af mål og udarbejdelse af strategier sikrer at alle kender deres ansvarsområde og løbende får mulighed for at fejre deres successer.

Log ind formular

Følg Acosti