Mangler I social kapital i din virksomhed?

Svaret er ja, hvis I har et stort sygefravær, en høj personaleomsætning, lav produktivitet og ringe kvalitet i arbejdet.

Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, der gør alle medarbejdere i stand til – i fællesskab – at løse virksomhedens kerneopgave.

For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medarbejderne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed.

Ledelse af social kapital 

Når vi arbejder med social kapital, arbejder vi på tre niveauer;

 1. internt i teamet eller afdelingen
 2. på tværs af afdelinger
 3. mellem ledere og medarbejdere.

Alle tre niveauer i social kapital indgår i lederens fire ledelsesfunktioner;

Driftsledelse, der handler om:

 • at sikre gode rammer for arbejdet i teamet eller afdelingen og skabe muligheder for samarbejdet
 • at skabe sociale kanaler for tværgående samarbejde og sikre kontakt til kunder og samarbejdspartnere
 • at formidle information om topledelsens forventninger, og information om fremdrift i egen afdeling.

Faglig ledelse, der handler om:

 • at skabe fælles forståelse af kerneopgaven og at sikre kompetenceudvikling i forhold til løsning af kerneopgaven
 • at skabe kendskab til andres opgaver og at tolke kundebehov
 • at oversætte forandringer til afdelingens opgaveløsning.

Personaleledelse, der handler om:

 • at vise anerkendelse, løse konflikter, give feedback og coache
 • at støtte selvstændigt tværgående samarbejde
 • at inddrage medarbejderne i beslutningsprocesserne.

Strategisk ledelse, der handler om:

 • at oversætte den overordnede strategi til afdelingens opgaver
 • at integrere andre enheders og kunders behov i egen afdeling
 • at sikre afdelingens bedrag til virksomhedens samlede strategi.

Log ind formular

Følg Acosti