Teamudvikling

Hvordan foregår teamudviklingen?

I samarbejde med lederen tilrettelægger Acosti et målrettet udviklingsforløb, der hjælper lederen og medarbejderne til at bruge deres ressourcer på den mest optimale måde.

Udviklingsforløbet foregår over et antal møder med lederen og teamet, eller med teamet alene. I forløbet kan indgå foukusinterviews, individuelle coachinger, 360 graders ledermåling med efterfølgende coaching samt undervisning og debat omkring forskellige relevante temaer for afdelingen.

Hvad handler teamudvikling om?

Emnerne i forløbet kan handle om samarbejde, tillid, retfærdighed, kommunikation og konfliktløsning:

Samarbejde

 • Hvordan kan vi styrke samarbejdet mellem leder og medarbejdere?
 • Hvordan kan vi bedre sammen om teamets kerneopgave?
 • Hvordan får vi nogle mere effektive møder?

Tillid

 • Hvordan skaber vi en bedre tillid mellem ledelse og medarbejdere?
 • Hvordan vinder vi andre afdelingers tillid til os?
 • Hvordan får vi øget tilliden til hinanden i afdelingen?

Retfærdighed

 • Hvordan fordeler vi opgaverne bedst muligt?
 • Hvordan hjælper vi hinanden ved spidsbelastninger?
 • Hvordan belønner vi en god indsats?

Kommunikation

 • Hvordan undgår vi sladder og brok?
 • Hvordan kan vi give hinanden konstruktiv kritik?
 • Hvordan sørger vi for at alle får sagt deres mening?
 • Konfliktløsning

  • Hvordan træffer vi beslutninger, når vi er uenige?
  • Hvordan taler vi til hinanden, når vi ikke er enige?
  • Hvordan kan vi tilgodese alles interesser?

  Jeg kan påtage mig mange forskellige roller, når du ønsker at skabe ændringer og udvikling i din afdeling eller i dit team. Jeg kan fungere som mødeleder, proceskonsulent eller oplægsholder, og kan hjælpe dig med at arrangere afdelingsmøder og -seminarer, temadage eller workshops.

Log ind formular

Følg Acosti