Lederudvikling

Hvordan foregår lederudviklingen?

Acosti medvirker til at kortlægge lederes uddannelses- og udviklingsbehov. I samarbejde med virksomheden tilrettelægger Acosti målrettede udviklingsplaner og lederudviklingsprogrammer, der hjælper ledere til at bruge deres personlige ressourcer på den mest optimale måde.

Udviklingsforløbene kan afvikles både som individuelle uddannelses- og træningsforløb og som udviklingsprogrammer for større grupper af ledere. I forløbene kan indgå personlighedstest med feedback, 360 graders ledermålinger med efterfølgende coaching samt undervisning og debat omkring forskellige relevante temaer.

Hvad handler lederudvikling om?

Temaerne i forløbene handler om ledelse, samarbejde, kommunikation og medarbejderudvikling:

Ledelse

 • Forandringsledelse
 • Værdibaseret ledelse
 • Mødeledelse
 • Situationsbaseret ledelse
 • Lederkompetencer

Samarbejde

 • Team-building
 • Værdsættende samtaler
 • Kreativitet
 • Konfliktløsning
 • Stress
 • Kriser

Kommunikation

 • Interview- og spørgeteknik
 • Kropssprog
 • Feedback
 • Assertion
 • Vanskelige samtaler
 • Ansættelsessamtaler
 • Forhandlingsteknik
 • Præsentationsteknik

Medarbejderudvikling

 • Udviklingssamtaler
 • Uddannelsesplanlægning
 • Karriereplanlægning
 • Coaching
 • Delegering
 • Motivation
 • Engagement

På alle lederuddannelser arbejder vi på tre områder:
1. Viden
Lederen får indsigt i egne og andres menneskers behov og følelser – og viden gør lederen i stand til at forstå og engagere sine medarbejdere.
2. Færdigheder
Lederen får træning i brugen af en række ledelsesværktøjer – og færdighederne giver lederen en professionel gennemslagskraft.
3. Holdninger og værdier
Lederne får mulighed for udveksling af synspunkter og erfaringer – og nuancerede holdninger giver lederen mulighed for at få det bedste frem i sine medarbejdere.

Log ind formular

Følg Acosti