Supervision af arbejds- og organisationspsykologer

Annette Hilbert

Annette Hilbert er uddannet som psykolog på Københavns Universitet i 1990 og har lige siden arbejdet som erhvervspsykolog (Se CV).

Annette Hilbert er autoriseret og godkendt specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi.

Autorisation som psykolog af Socialministeriet.

En autorisation kræver dokumentation for mindst 2 års erhvervserfaring indenfor et bredt arbejdsfelt og mindst 160 timers modtaget supervision på egne arbejdsopgaver.

Annette Hilbert tilbyder individuel supervision og gruppesupervision til arbejds- og organisationspsykologer – med henblik på autorisation.

Godkendelse som “Specialist i arbejds- og organisationspsykologi” af Dansk Psykolog Forening.

Specialistuddannelsen er en 1200 timers efteruddannelse taget over mindst 3 år. For at kunne blive godkendt som specialist må man kunne dokumentere mindst 600 timers relevant erhvervserfaring, mindst 160 timers modtaget supervision på egne arbejdsopgaver, minimum 390 timers teoriundervisning i arbejdspsykologisk emner og endeligt 50 timers skriftligt studiearbejde.

Annette Hilbert tilbyder individuel supervision og gruppesupervision til arbejds- og organisationspsykologer – med henblik på specialistgodkendelse.

Godkendelse som “Supervisor i arbejds- og organisationspsykologi” af Dansk Psykolog Forening.

En godkendelse som supervisor kræver at man kan dokumentere minimum 30 timers teoriundervisning om supervision og mindst 120 timers ydet erhvervs-psykologisk supervision til andre.

Annette Hilbert tilbyder supervisoruddannelse til arbejds- og organisationspsykologer – med henblik på supervisorgodkendelse

Log ind formular

Følg Acosti