Konfliktløsning og mediation

 Konfliktløsning og mediation

 

Om kurset

Som leder, mellemleder eller almindelig kollega oplever vi fra tid til anden at være vidne til en konflikt mellem andre personer. Genkender du dilemmaerne: Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg bidrage til en konstruktiv løsning?
Konflikter er en uundgåelig del af ethvert samarbejde, og indeholder potentielle udviklingsmuligheder for alle de involverede personer.
Kurset tager udgangspunkt i metoden mediation. Metoden anvendes bl.a. i retssystemet, hvor sager derved kan afgøres uden domstolenes medvirken. Mediation er at skabe en ny forståelse for konflikten, således at der opnås løsninger, hvor alle parter er vindere.
Den, der fungerer som mediator, forsøger ikke at mægle eller dømme, men igangsætter og styrer den proces, der gør, at de involverede kan finde og aftale løsninger for at komme videre.

Hvem henvender kurset sig til?

Dette kursus er rettet mod ledere, konsulenter eller andre medarbejdere, der oplever eller er tilskuere til konflikt mellem personer eller grupper

Hvad indeholder kurset?

 • Mediation i teori og praksis
 • Samtale- og interviewmetoder
 • Cirkulær spørgemetode
 • Kontekstafklaring
 • Problemformulering
 • Forhandlingselementer

Hvad bliver du bedre til?

 • at fungere som mediator/proceskonsulent for andre personer, som befinder sig i en konflikt
 • at sikre tryghed og respekt for de forskellige parters synsvinkel
 • at involvere og ansvarliggøre de aktuelle parter i konflikten
 • at anvende cirkulær spørgemetode
 • at lede en mediationsproces frem til en vinder-vinder- situation

Hvordan underviser vi?

Vi arbejder teoretisk og praktisk med mediation. Det er en mulighed undervejs at arbejde ”live” med personer eller grupper, der er i konflikt. Deltagerne får således lejlighed til at udforske emnet.

Det vil derfor være oplagt at medbringe din egen opgave og egne personer, i den forstand at personer, som ønsker at forbedre deres samarbejdsrelation kan melde sig til kurset sammen. Kontakt underviseren vedrørende det rent praktiske.

Kurset vil være bygget op omkring en række mediationsøvelser. Mellem øvelserne vil der være opsamlinger og korte oplæg. Kurset består både af gruppe- og individuelt arbejde.

Hvem underviser

Erhvervspsykolog Annette Hilbert, Acosti.

Varighed

Internat

3 dage

Eller efter aftale.

Sted

Efter aftale.

Pris

Efter aftale.

 

Log ind formular

Følg Acosti