Feedback og konstruktiv dialog

Feedback og konstruktiv dialog
Om kurset
Motiverede og engagerede medarbejdere er en vigtig forudsætning for at virksomheden når sine mål. ”Intet nyt – er godt nyt” er en holdning, som præger mange virksomhedskulturer. Det er en holdning, der ikke skaber den bedste grobund for vækst og udvikling – og heller ikke den største motivation og engagement hos hverken ledere eller medarbejdere. Som leder kan du være med til at skabe en kultur, hvor gensidig feedback og konstruktiv dialog – om såvel både gode som mindre gode resultater, bliver en naturlig del af hverdagen. En hverdag hvor alle arbejder engageret for at nå både de individuelle og de fælles mål.
Hvem henvender kurset sig til?
Ledere i offentlige og private virksomheder, der ønsker at blive bedre til at give og modtage feedback på en konstruktiv måde, så den fremmer motivationen og engagementet for alle parter.
Hvad indeholder kurset?
  • En grundlæggende indsigt i den systemiske og anerkendende tankegang
  • Et dybere indblik i dine tankers kraft, og hvordan de viser sig i dit kropssprog og i din måde at give og modtage feedback på
  • En øget forståelse for hvordan dine egne og andres psykologiske forsvarsmekanismer virker
  • En større bevidsthed om drivkraften og motiverne, der styrer vores handlinger
  • En oplevelse af, at selv det sværeste kan siges meget enkelt – og få den ønskede effekt
Hvad bliver du bedre til?
  • Du bliver styrket i din iagttagelses- og indlevelsesevne, så du i højere grad bliver i stand til at være konkret og specifik i din feedback til andre
  • Du bliver mere bevidst om dine egne og andres reaktionsmønstre, så du kan skabe dialog frem for forsvar
  • Du bliver i stand til at tolke og forstå en situation på flere forskellige måder, så din feedback bliver mere målrettet og effektiv
  • Du bliver trænet i brugen af konstruktive formuleringsteknikker, så du kan give både ris og ros på en opbyggelig og lærerig måde
  • Du bliver øvet i at give og modtage feedback, så den virker efter hensigten
Hvordan underviser vi?
På kurset bliver du præsenteret for let anvendelige teknikker og praktiske redskaber, som du får rig lejlighed til at træne brugen af. Du får mulighed for at øve dig i både at give og modtage feedback. Alle øvelserne og træningen bygger på dine egne oplevelser, erfaringer og cases fra dit daglige arbejde som leder. Du må således være indstillet på at være med til at skabe en åben og uhøjtidelig stemning, hvor vi trygt kan dele vores tanker og overvejelser med hinanden.
Hvem underviser
Erhvervspsykolog Annette Hilbert, Acosti.
Varighed
Eksternat

2 dage

Eller efter aftale.

Sted
Efter aftale.
Pris
Efter aftale.

 

Log ind formular

Følg Acosti