Dynamik i undervisningen

Dynamik i undervisningen
Om kurset
For virksomheden er det af afgørende værdi, at have et stort antal engagerede og dygtige interne undervisere. Undervisningen sikrer videndeling og et højt fagligt niveau overalt i organisationen, og undervisning og formidling er kompetencer, som kvalificerer til en række forskellige karriereveje. Virksomhedens erfarne undervisere udvikler hele tiden deres kursers indhold, og har også ofte et ønske om at udvikle sig i rollen som formidler.
Hvem henvender kurset sig til?
Kurset er for dig, der har afholdt minimum 5 kurser i et eller flere emner.
Hvad indeholder kurset?
På kurset tror vi på, at du har høj grad af styr på dit faglige indhold, og derfor har overskud til at fokusere mere på dine handlemuligheder som underviser til en række forskellige modtagere. Vi kommer ind på emner som:

 • Planlægning kontra improvisation
 • Aflæsning af kropssprog
 • Forskellige deltagertyper og deres ressourcer
 • Samspil mellem flere undervisere
 • Indvendinger og modstand, samt håndtering heraf
 • Underviseren som konfliktløser
 • At lære at lære
Hvad bliver du bedre til?
 • at styrke din gennemslagskraft som underviser
 • at have inspiration til improvisation og høj grad af variation i undervisningen.
 • at være endnu mere bevidst om egne virkemidler
 • at udvikle dig fra ekspert til dirigent
 • at kunne løsrive dig fra dit manuskript og lade dig styre af dine deltageres interesse indenfor emnet
 • at kunne inddrage og lade deltagernes udfordringer indenfor emnet fylde i undervisningen
 • at være i stand til at påvirke og ændre stemningen i undervisningslokalet, så læringsmiljøet bliver optimalt.
 • at kunne skabe relationer til alle typer af deltagere, og skabe forudsætning for læring for alle
 • at være mere bevidst om dine egne reaktionsmønstre i forhold til forskellige deltagertyper – og kunne ændre dem.
Hvordan underviser vi?
Kurset foregår som et inspirerende miks mellem indlæg fra underviserne, individuelle øvelser og gruppeopgaver. Du kommer til at arbejde intensivt med træning af dine egne og andres præsentationer, og vi bruger deltagernes egne eksempler fra undervisningsarbejdet i virksomheden. Feedback fra øvrige deltagere og konsulenterne er en stor del af kurset, så du får inspiration til udvikling og læring.
Hvem underviser
Erhvervspsykolog Annette Hilbert, Acosti.
Varighed
Eksternat

2 moduler – 2 dage og 1 dag

Eller efter aftale.

Sted
Efter aftale.
Pris
Efter aftale.

 

Log ind formular

Følg Acosti