Dit personlige udtryk

Dit personlige udtryk
Om kurset
Der er mange situationer i hverdagen, hvor vi både internt og eksternt har brug for vores evne til at formidle på en overbevisende, troværdig og engageret måde. Din arbejdsmæssige succes er ofte afhængig af en god præsentationsform.
Hvem henvender kurset sig til?
Medarbejdere, der i deres daglige arbejde skal præsentere oplæg, resultater, tiltag, afgørelser, information om nye produkter etc. for virksomhedens kunder, kolleger og øvrige samarbejdspartnere..
Hvad indeholder kurset?
På kurset arbejder vi både med at bygge din præsentation op gennem tekniske og personlige virkemidler, og med at bygge dig selv op som formidler. Vi kommer ind på emner som:

 • Førstehåndsindtryk
 • Sprogbrug og ordvalg
 • Fagsprog og hverdagssprog
 • Virkemidler indenfor læring
 • Stil og fremtoning
 • Iscenesættelse af præsentationen
 • Håndtering af nervøsitet
Hvad bliver du bedre til?
 • at formidle dit budskab ved at være målrettet og modtagerorienteret
 • at have en større gennemslagskraft og sikkerhed i dine præsentationer
 • at blive bevidst om dine egne virkemidler
 • at være i stand til at forberede, disponere og gennemføre præsentationer.
 • at have ideer til at fange dine kunders/kollegers interesse og nysgerrighed
 • at være mere bevidst om dine personlige virkemidler og udtryksformer
 • at kunne evaluere og lære af dine præsentationer
Hvordan underviser vi?
Kurset foregår som et inspirerende miks mellem indlæg fra underviserne, individuelle øvelser og gruppeopgaver. Du kommer til at arbejde intensivt med træning af dine egne og andres præsentationer, og vi bruger deltagernes egne eksempler fra hverdagen. Feedback fra øvrige deltagere og konsulenterne er en stor del af kurset, så du får inspiration til udvikling og læring.
Hvem underviser
Erhvervspsykolog Annette Hilbert, Acosti.
Varighed
Eksternat

2 dage

Eller efter aftale.

Sted
Efter aftale.
Pris
Efter aftale.

 

Log ind formular

Følg Acosti