Dig som underviser

Dig som underviser
Om kurset
Det er af afgørende værdi for virksomheden at have et stort antal engagerede og dygtige medarbejdere,  som  viser interesse og talent for at undervise og formidle netop deres faglige spidskompetence til kolleger rundt om i virksomheden. Det er dog ikke nok at være en kapacitet på dit fagområde. Du skal også være i stand til at lære fra dig og kunne tilrette din undervisning, så den virker interessant og involverende for dine kolleger.
Hvem henvender kurset sig til?
Kurset er for dig, der står overfor at skulle afholde dit første kursus, eller netop har afholdt dine første kurser.
Hvad indeholder kurset?
På kurset får du lejlighed til at arbejde med både den tekniske og den personlige side af undervisning. Du får ideer til hvordan du bygger dig selv op til at skulle undervise, og du får ideer til at bygge din faglige præsentation op.Vi kommer ind på emner som:

 • Pædagogisk grundlag i virksomheden
 • Ydre rammer i undervisning
 • Indlæringsniveauer
 • Læringsstile
 • Deltagermotivation
 • Håndtering af nervøsitet
Hvad bliver du bedre til?
 • at blive fortrolig med rollen som intern underviser, og kende til muligheder og forventninger der er forbundet med rollen.
 • at skabe et netværk blandt underviserne, som kan støtte og inspirere
 • at få eget kursus ”ind under huden”.
 • at få pædagogiske værktøjer, der understøtter dine deltageres aktive indlæring.
 • at få indsigt i hvordan forskellige undervisningsprincipper og  midler virker, og i hvilke situationer de egner sig bedst.
 • at organisere og målrette dit undervisningsstof
 • at have ideer til variation af din undervisning
 • at kunne anvende forskellige personlige og tekniske virkemidler
 • at være mere opmærksom på kommunikation og dialog i hverdagen
Hvordan underviser vi?
Kurset foregår som et inspirerende miks mellem indlæg fra underviserne, individuelle øvelser og gruppeopgaver. Du kommer til at arbejde intensivt med træning af dine egne og andres præsentationer, og vi bruger deltagernes egne eksempler fra undervisningsarbejdet i virksomheden. Feedback fra øvrige deltagere og konsulenterne er en stor del af kurset, så du får inspiration til udvikling og læring.
Hvem underviser
Erhvervspsykolog Annette Hilbert, Acosti.
Varighed
Eksternat

2 moduler – 2 dage og 1 dag

Eller efter aftale.

Sted
Efter aftale.
Pris
Efter aftale.

 

Log ind formular

Følg Acosti