Den forhandlende samtale

Den forhandlende samtale
Om kurset
Forhandling i jobbet har mange forklædninger. Der kan både være tale om formelle forhandlinger f.eks. med kunder om priser, men der kan også være tale om mere uformelle forhandlinger i dagligdagen f.eks. med kolleger, der har forskellige ønsker og interesser. Alle forhandler. En klassisk afslutning på en forhandling er, når den opfylder begge parters ønsker.
Hvem henvender kurset sig til?
Kurset er rettet mod medarbejdere, der i deres daglige arbejde deltager i forhandlinger eller i forhandlingslignende situationer med kunder, kolleger og andre samarbejdspartnere.
Hvad indeholder kurset?
På kurset vil du få mulighed for at arbejde med psykologiske og pædagogiske metoder, der er specielt udviklet og målrettet til forhandlingssituationer. Du vil komme til at arbejde intensivt med træning af forhandlingsmetoderne og vi bruger dine egne eksempler fra dit daglige arbejde.
Hvad bliver du bedre til?
  • at have større sikkerhed og gennemslagskraft i dine forhandlinger
  • at skabe ’vinder-vinder’ resultater af dine forhandlinger
  • at forstå hvad forhandling er og hvornår der forhandles
  • at holde person og problem adskilt
  • at holde fokus på interesser frem for standpunkter
  • at have tips og tricks til at håndtere en stærk modpart
Hvordan underviser vi?
Træningen vil foregå i grupper med en konsulent i hver gruppe. Der bliver rig lejlighed til feedback fra både konsulent og øvrige deltagere.
Hvem underviser
Erhvervspsykolog Annette Hilbert, Acosti.
Varighed
Eksternat

2 dage

Eller efter aftale.

Sted
Efter aftale.
Pris
Efter aftale.

 

Log ind formular

Følg Acosti