Personlighedstest

Personlighedstest

Vi bruger personlighedstesten ved lederudvælgelse og lederudvikling. Personlighedstesten giver et indblik i lederens personlige ressourcer og udviklingsområder. Vi følger altid op på personlighedstesten ved en personlig tilbagemelding, med vejledning til hvordan lederen kan bruge sine personlige ressourcer på den mest optimale måde i lederjobbet.

Log ind formular

Følg Acosti