Interviews og observationer

Interviews og observationer

Vi laver interviews for at få et nuanceret billede på en given situation og åbne for flere løsningsmuligheder på problemstillinger. Vi laver observationer af dagligdagens aktiviteter, så som møder, salgspræsentationer eller arbejdsprioriteringen, og får input til planlægningen af et målrettet individuelt undervisnings- og træningsforløb.

Log ind formular

Følg Acosti