Holdnings- og trivselsundersøgelser

Holdningsundersøgelser og trivselsundersøgelser

Vi bruger holdnings- og trivselsundersøgelser som input til en konstruktiv dialog mellem leder og medarbejder om forholdene på arbejdspladsen. Vi følger op på dialogen og laver konkrete udviklingsaktiviteter.

Udgangspunktet for lederens opfølgning kan være vanskeligt, fordi:

 • Resultaterne er altid anonyme
 • Resultaterne er altid et gennemsnit af mange menneskers oplevelser
 • Ikke to mennesker oplever en situation på nøjagtig samme måde
 • Ikke to mennesker reagerer på nøjagtig samme måde på en situation
 • Nogle taler meget til møder – andre taler mindre
 • Nogle kan sætte ord på tingene – andre kan mærke dem
 • Nogle er fortrøstningsfulde til at finde løsninger – andre er opgivende
 • Nogle vil se fremad for at komme videre – nogle vil se tilbage for at komme videre.

 

Det fælles er, at både leder og medarbejder er meget sårbare, når der skal følges op på resultater der ikke er så gode – der er så meget på spil.

Acosti tager for givet, at der bag ethvert problem ligger en drøm, der ikke er blevet til virkelighed. vi kan derfor hjælpe i opfølgingen med at:

 • Finde hver persons drøm eller behov
 • Se situationen fra nye vinkler
 • Hjælpe med at sætte ord på tingene
 • Give redskaber til at tale konstruktivt om tingene
 • Fungere som mægler mellem medarbejdere og mellem leder og medarbejder

Log ind formular

Følg Acosti