360 graders ledermåling

360 graders ledermålinger

Vi bruger 360 graders ledermålinger ved lederudvikling. 360 graders målinger giver et billede af hvordan lederens selv, chefen, kolleger og medarbejdere oplever lederens adfærd på en række områder, som indgår i lederjobbet. Vi følger op på 360 graders målingen med individuel coaching og med møder med feedback-personer. Vi definerer indsatsområder og udarbejder handleplaner.

Log ind formular

Følg Acosti