Test og analyser

360 graders ledermålinger

Vi bruger 360 graders ledermålinger ved lederudvikling. 360 graders målinger giver et billede af hvordan lederens selv, chefen, kolleger og medarbejdere oplever lederens adfærd på en række områder, som indgår i lederjobbet. Vi følger op på 360 graders målingen med individuel coaching og med møder med feedback-personer. Vi definerer indsatsområder og udarbejder handleplaner.

Holdningsundersøgelser og trivselsundersøgelser

Vi bruger holdnings- og trivselsundersøgelser som input til en konstruktiv dialog mellem leder og medarbejder om forholdene på arbejdspladsen. Vi følger op på dialogen og laver konkrete udviklingsaktiviteter.

Interviews og observationer

Vi laver interviews for at få et nuanceret billede på en given situation og åbne for flere løsningsmuligheder på problemstillinger. Vi laver observationer af dagligdagens aktiviteter, så som møder, salgspræsentationer eller arbejdsprioriteringen, og får input til planlægningen af et målrettet individuelt undervisnings- og træningsforløb.

Personlighedstest

Vi bruger personlighedstesten ved lederudvælgelse og lederudvikling. Personlighedstesten giver et indblik i lederens personlige ressourcer og udviklingsområder. Vi følger altid op på personlighedstesten ved en personlig tilbagemelding, med vejledning til hvordan lederen kan bruge sine personlige ressourcer på den mest optimale måde i lederjobbet.

Log ind formular

Følg Acosti