Supervisorgodkendelse – gruppeforløb

Supervisoruddannelse – med henblik på supervisorgodkendelse

Målgruppe

Supervisionsforløbet henvender sig til specialistgodkendte psykologer, der ønsker at blive supervisorgodkendt indenfor det arbejds- og organisationspsykologiske arbejdsfelt. Deltagerne
kan være ansat i såvel private som offentlige HR-afdelinger eller i konsulentfirmaer, hvor arbejdsopgaverne handler om leder-, medarbejder- eller organisationsudvikling i praksis.

Formål

Formålet med forløbet er at gøre deltagerne i stand til at yde supervision til andre psykologer samt vurdere den personlige og faglige udvikling hos supervisanden.

Form og indhold

Formen vil være praksisorienteret og eksperimenterende. Vi arbejder med to perspektiver for øje. Det ene perspektiv handler om at bearbejde de konkrete arbejdsmæssige udfordringer, som deltagerne står overfor i deres daglige arbejde med supervision. Det andet perspektiv handler om at lære at anvende forskellige supervisionsmetoder til bearbejdelse af problemstillinger generelt. Vi tager udgangspunkt i metoder som rollespil, reflekterende teams, visualisering, forumspil og psykodrama. Vi afprøver og træner i brugen af metoderne, vi vurderer deres anvendelighed i.f.t forskellige målgrupper og problemstillinger, og vi ser på eventuelle udviklingsmuligheder og raffinementer af metoderne. Personlig feedback vil indgå som et væsentligt element, både i supervisionen og træningen.
Vi arbejder med teori og metode og træner supervision. Den teoretiske inspiration er hentet fra det psyko-dynamiske, det systemiske og det kognitive teorifelt.

Supervisorer

Supervisionsforløbet ledes af Annette Hilbert og Lene Møller Christensen, der begge er specialister og supervisorer i arbejds- og organisationspsykologi.

Annette har arbejdet med erhvervspsykologisk kompetenceudvikling for både ledere og medarbejdere siden 1990. Annette har tillige bred erfaring med organisations- og forretningsudvikling i både store og små, private som offentlige virksomheder. Annette har arbejdet som leder og som intern & ekstern konsulent i funktioner som HR Manager, chefkonsulent, uddannelsesleder, udviklingskonsulent, personalechef mv. Annette har i dag egen erhvervspsykologiske virksomhed.

Lene har arbejdet med erhvervspsykologisk kompetenceudvikling for både ledere og medarbejdere siden 1991. Lene har tillige stor erfaring med organisations- og forretningsudvikling i store, både private og offentlige virksomheder. Lene har arbejdet som intern konsulent i funktioner som personaleudviklingskonsulent, uddannelseskonsulent, projektleder og organisationsudviklingskonsulent og har nu egen erhvervspsykologiske virksomhed.

Tid:

Opstart 2015: 10 dage.
Alle dage fra 8.30 – 16.30

Antal timer til teori og metode:

30 timer (svarende til kravet  på i alt 30 timer)

Antal timer til supervision af supervision: 

20 timer (svarende til kravet på i alt 20 timer)

Antal timer til ydet supervision til psykologer:

20 timer

Tilmelding:

Send e-mail til ahilbert@acosti.dk eller lmc@menuco.dk

Sted:

Gammel Strand 34, 1202 København K.

Deltagerantal:

Max. 8 deltagere

Pris:

Kr. 22.500 ex. moms pr. deltager

Log ind formular

Følg Acosti