Specialistgodkendelse – gruppesupervision

– med henblik på specialistgodkendelse

Målgruppe
Supervisionsforløbet henvender sig til psykologer med min. 3 år erhvervserfaring, der ønsker at blive specialistgodkendt indenfor det arbejds- og organisationspsykologiske arbejdsfelt. Deltagerne kan være ansat i såvel private som offentlige HR-afdelinger eller i konsulentfirmaer, hvor arbejdsopgaverne handler om leder-, medarbejder- eller organisationsudvikling i praksis.

Formål
Formålet med forløbet er at øge deltagernes evne til:

  • At værdsætte og værdisætte deres psykologiske viden og færdigheder i erhvervslivet.
  • At sætte psykologien på den forretningsmæssige dagsorden.
  • At navigere som psykolog i en forretningsorienteret kontekst.
  • At fastholde og udvikle den psykologfaglige identitet i samarbejdet med andre faggrupper.

Indhold
Indholdet vil være deltagernes personlige og konkrete udfordringer i det daglige arbejde som erhvervspsykolog, f.eks.

  • Psykologens mange kasketter: Udfordringer forbundet med rollen som idéudvikler, konceptdesigner, sælger, forhandler, projektleder, supervisor, coach, sparringspartner, mediator, proceskonsulent, underviser, ekspert osv.
  • Psykologens personlige gennemslagskraft: Vanskeligheder knyttet til præsentation af idéer og udviklingsprojekter, implementering af projekter, opfølgning på projekter og synliggørelse af resultater.
  • Psykologens værktøjskasse: Hvordan omsættes psykologiske teorier og metoder til praktisk anvendelige værktøjer og redskaber i det daglige arbejde med leder-, medarbejder- og organisationsudvikling?
  • Psykologens netværk: Problematiske situationer forbundet med relationer til kunder, overordnede, interne/ eksterne kolleger/ samarbejdspartnere og deltagere i udviklingsprojekter.

Supervisorer
Supervisionsforløbet ledes af Annette Hilbert og Lene Møller Christensen, der begge er specialister og supervisorer i arbejds- og organisationspsykologi.

Annette har arbejdet med erhvervspsykologisk kompetenceudvikling for både ledere og medarbejdere siden 1990. Annette har tillige bred erfaring med organisations- og forretningsudvikling i både store og små, private som offentlige virksomheder. Annette har arbejdet som leder og som intern & ekstern konsulent i funktioner som HR Manager, chefkonsulent, uddannelsesleder, udviklingskonsulent, personalechef mv. Annette har i dag egen erhvervspsykologiske virksomhed.

Lene har arbejdet med erhvervspsykologisk kompetenceudvikling for både ledere og medarbejdere siden 1991. Lene har tillige stor erfaring med organisations- og forretningsudvikling i store, både private og offentlige virksomheder. Lene har arbejdet som intern konsulent i funktioner som personaleudviklingskonsulent, uddannelseskonsulent, projektleder og organisationsudviklingskonsulent og har nu egen erhvervspsykologiske virksomhed.

Tid:
Opstart 2014: 7 dage.
Alle dage fra 9.00 – 16.00

Antal supervisionstimer: 40 (svarende til kravet om gruppesupervision på i alt 40 timer)

Tilmelding: Send e-mail til ahilbert@acosti.dk eller lmc@menuco.dk

Sted: Gammel Strand 34, 1202 København K.

Deltagerantal: Max. 8

Pris: Kr. 19.500 ex. moms pr. deltager

Log ind formular

Følg Acosti